Katakombablog – Bejegyzések

https://katakombablog.com/2019/09/02/temak-tartalom/

Aber is das wirklich so?

Előszó

Európa

Favágó

GRECO – No comment!

Gyönyörűt láttam

Hogyan lehet, ha nem lehet?

Hogyan tovább, Magyarország?

Magyar jakobinus dala

Passió

Pártokraták, avagy a kereszténység legújabb védelmezői

***

Csak a nyilvánosság segíthet Magyarországon. ⇒⇒

⇐⇐ Only publicity can help Hungary, help please. 

Az “ellenzék” meg az ő lólába

Most már egészen nyílt, szinte kendőzetlen Orbán-propagandát folytatnak?

Mégis mit képzelnek, meddig mehetnek el? Meddig gúnyolhatják ezt a szegény népet, meddig taposhatják a reménykedő lelkét, meddig hitegethetik? Gondoltak-e rá, hogy mi lesz, ha a nép megérti, hogy nincs is ellenzék?

Lásd tovább ⇒⇒ Aber ist das wirklich so?

Leölthető változat: aber-ist-das-wirklich-so.pdf

Boldogasszony napja – augusztus 15.

Európa más országaival szemben nálunk nem hivatalos ünnep. Az ünnep kapcsán nem beszélhetünk az állam és az egyház összefonódásáról, hiszen pl. Franciaországban is hivatalos ünnep, holott Franciaországnál laicistább állam nemigen képzelhető el.

A katolikusok számára parancsolt ünnep, de nálunk nem munkaszüneti nap. Következően a katolikusok – akik mégiscsak a legnagyobb felekezetet képviselik – államilag megakadályoztatnak hitük gyakorlásában.

A magyarság legnagyobb ünnepe volt ezer éven át. Így a mi esetünkben az ősi nemzeti hagyomány lábbal tiprásáról is szó van: augusztus 15. egy ősi magyar ünnepkör első napja, mely ünnepkör zárónapja augusztus 20. Augusztus 15. semlegesítésével magát az ősi magyar ünnepkört semlegesítik. A regnáló kormány azonban még ennél is továbbmegy: augusztus 20. állami ünnep, de Orbán Viktor miniszterelnök már évek óta bojkottálja.

A KDNP-nek – amelynek vezetői magukat hű-de-katolikusnak hazudják – egy szava sincs. Sem augusztus 15. negligálásához, sem augusztus 20. miniszterelnöki lealázásához.

Habár? Ugyan mit is várhatnánk egy olyan KDNP-elnöktől, akinek sírig hű legjobb barátja a szorgos pápagyalázó Bayer Zsolt? Attól a KDNP-elnöktől, aki a kimondottan katolikusgyűlölő Hit Gyülekezetébe járogat, s vigyorogva fotózkodik Németh Sándorral? Lehetne ez akár az illető személy magánügye is, ha ez a KDNP-elnök nem Magyarország miniszterelnök-helyettese volna. Mivelhogy a KDNP-elnök Semjén Zsolt a miniszterelnök-helyettes, nem attól kell tartani minálunk, hogy egy napon az állam összefonódik a Katolikus Egyházzal, hanem attól, hogy extrém szektákkal fonódik össze. Ha már meg nem történt…

Stop, fidesz-gnózis!

Lásd még: a https://fideszgnosis.wordpress.com/2018/08/15/nagyboldogasszony-napja/

Bíró, bíró, hivatalod…

*

GRECO-jelentés Magyarországról – lásd: https://katakombablog.com/2019/08/02/greco-no-comment/

Download (ENG): https://katakombablog.files.wordpress.com/2019/08/grecorc4201816-final-eng-hungary-interim-public.docx.pdf

Letöltés (HU): https://katakombablog.files.wordpress.com/2019/08/grecorc4201816-hun-rc4interim-hungary-public.pdf.pdf

***

A kereszténység védelmezői

Salvini, Strache, Habony, Orbán, Semjén…

Az írást és a videókat lásd: https://katakombablog.com/2019/05/24/partokratak-avagy-a-keresztenyseg-vedelmezoi/

Németh Sándor, Benny Hinn, Semjén Zsolt – 2019. május 27.

És ez az ember merészel Csíksomlyóra menni a Szentatyához! Becsülete régen nincs, egy őszinte, igaz szava sem, de nincs már emberi lelke sem.

Kenyér helyett

“Változtasd a köveket kenyerekké!” – 
Nem a sátán szól. Milliók zokogják. 
Egyetlen jajkiáltás a világ, 
Egyetlen kéztördelő mozdulat, 
Egyetlenegy roppant fenyegetés. 
A nyomorúság völgyei fölött 
A bosszúálló Isten hegyei 
Feltornyosulnak irgalmatlanul, 
Nem indulnak változni kenyerekké. 


 “Változtasd a köveket kenyerekké!” 
Hallom én is a rettentő igét, 
Mint végítélet, úgy zuhan reám, 
Szíven talál, mint kővé vált kenyér. 
Az életemet mostan kérik számon, 
Most köveznek kővé vált kenyerekkel. 
Megálljatok… nagyon bűnös vagyok, 
De talán mégsem úgy, mint hiszitek. 
Én nem vettem el senki kenyerét, 
Csak ép nem tudtam kenyeret keresni, 
Csak éltem, éltem, ingyen, irgalomból, 
Az Isten irgalmának hegyeit 
Bebolyongtam virágot szedegetve, 
Tudom, nem ér most falat kenyeret 
Az egész szárazvirág-gyüjtemény. 

 

“Változtasd a köveket kenyerekké!” – 
Máskor talán feleltem volna rá, 
Szóltam volna: “Nem csak kenyérrel éltek!” 
Most torkom, szívem egyként elszorul, 
Szédül a szó és megfullad a hang. 
Csak Egy, csak Egy, csak Egy felelhet így, – 
Nem én, nem én, az Ő nevébe se… 
Testvéreim, ha volna rá hatalmam, 
Testvéreim, ha tőlem függene, 
Holnap puha sziklákon pihennétek, 
Kenyérhegyek nőnének számotokra, 
Hegyóriások csupa szín-kenyérből, 
Merő aranykalácsból Alpesek… 
De nincs hatalmam, – betegen bolyongok, 
S még most is virágokat keresek. 
S ha még találok egy-egy halaványat: 
Tépelődöm, hogy megmutassam-e? 
Asztalotokra merjem-e belopni – 
Kenyértelen, üres asztalotokra 
Kenyértelen kővilág kis virágát? – 
Vagy morzsoljam szét a kezem között, 
Mielőtt bárki rátekintene, 
És fojtsam meg, mint gyermekét anya, 
Mint bukott leány drága szégyenét? 

 “Változtasd a köveket kenyerekké!” 
Hegyeket változtatnék – nem lehet. 
Kenyértelen, kegyetlen kővilágban 
Lehajtom megadással fejemet. 
Testvéreim, ne könyörüljetek. 
Kenyértelen, kegyetlen kővilágban, 
A bosszúálló Isten hegyein 
Én nektek most is csak virágot téptem. 
Zuhogj fejemre, kővé vált kenyér: 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.

Reményik Sándor