Összefoglaló a fidesz-gnózisról

Orbán és a visegrádiak 2018. június. Fotó Facebook Peter Pellegrini

Részlet a tanulmányunkból:

Összefoglalásnak és együttgondolkodásnak szánjuk az alábbiakat:

Ha megoldást keresünk, abból kell kiindulnunk, hogy a fidesz-gnózissal fertőzött felebarátaink igen rossz mentális állapotban vannak. Az állapotuk, s ennek függvényében a gyógyulási esélyük attól függ, hogy milyen szintre jutottak az ún. „gnosztikus megismerés útján”. Akik az elején vannak, azok könnyebben menthetőek. De ők is olyanok, mint a szekták lelkileg függő, kiszolgáltatott, sebezhető ún. lélekrabszolgái. Közöttük a szegény fiataljaink: főként a Fidelitas tagjai és a Felház tábora (az IKSZ – Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség – tagjairól nincs vonatkozó információnk). De idetartozik az a mintegy 1,5 millió „hívő” is, akik semmilyen áron, semmilyen módszerrel nem lesznek leválaszthatóak a „mi Viktorunk”-ról. Talán még akkor sem, ha Orbán Viktor beléjük lövet. Nekünk, mindannyiunknak, az a dolgunk, sőt kötelességünk, hogy próbáljuk őket menteni akkor is, ha sok remény nincs.
A beavatott gnosztikus elit nyilván a „hívőiknél” sokkal rosszabb mentális állapotban van, s nem csak Orbán Viktor. A gnoszticizmus a vakhitre épül, a magasabb szinten lévők közül kirángatni szinte senkit sem lehet, mert a gnosztikus elitben már senkinek sincs józan esze. A gnózis olyan, mint a kábítószer, s hasonló tüneteket is okoz. Az a sajnálatos különbség, hogy a „leszoktatás” nem olyan „egyszerű”, mint pl. a heroinfüggő esetében. Tudnunk kell, hogy a gnosztikus elit a maga erejéből nem tud már megszabadulni. Bár az ő állapotuk sem egyforma, mert a beavatásnak fokozatai vannak: a csúcsokon lévőek gyakorlatilag menthetetlenek. Legalábbis ember nem tud rajtuk segíteni, csak a Jóisten. Ezért mondjuk, hogyha segíteni akarunk rajtuk, valószínűleg inkább papot kell hívnunk, mint orvost.
Mindannyian, akik Magyarországon élünk, s nem tartozunk a fidesz-gnózis hívői közé, látjuk, tudjuk, hogy a kormányelitnek és a kormányközeli elitnek kik azok a tagjai, akik egészen biztosan mentálisan betegek. Az elit gnosztikus tagjai nemcsak a tipikusan gnosztikus, hermetikus, eretnek, a blaszfémiáig túlkompenzált, kereszténynek szánt szövegeikről ismerhetők fel, hanem külső jelekről is. Azt kell megértenünk, hogy azért látjuk szinte egyformának őket, mert egyformák is: a gnózis teszi őket egyformává. Ezért egyformák a szövegeik is, amelyek miatt akár használhatjuk rájuk – az egykori SZDSZ-elnök, Kuncze Gábor nyomán – a papagájkommandó kifejezést is. Értelem nélkül hajtogatnak sokszor értelmezhetetlen, saját maguk által gyártott szavakat, mantrázásszerűen mindig-mindig ugyanazokat, s ebbéli állapotukból kizökkenthetetlenek. Ne idegesítsük föl ezen magunkat sosem, nyugodjunk bele, hogy ez így van, s így is marad!
Fontos tudnunk, hogy a gnózis eltitkolhatatlan jeleket üt az emberre:
1. Egyik legjellemzőbb tünet, hogy a gnosztikus elit spirituális boldogságot él át, ami cinikus-magabiztos könnyed derű benyomását kelti (egy kicsit hasonló az örökmosolyú Buddha-szobrokhoz), s gyakorta észlelhető az indokolatlan örömködés, az ún. boldogoskodás is. Ez a kormánypárti elit több tagjának is kifejezetten sajátja. Nem kell megértenünk, hogy minek örülgetnek – mert ők sem tudják: ez a gnosztikus téboly jellegzetes tünete: van és kész.
2. A másik jellemző tünet lehet ennek pont az ellenkezője: az eredetileg emberibb emberek lelke ugyanis nem bírja elviselni a gnosztikus útra térést, az értelmük mélyén pislákol még némi fény, s ezért súlyosan depresszióssá válnak. A szinte szenvedést jelző állandó rosszkedv az arcukra is kiül, mert már nincs erejük a lelküket megszabadítani (lelkileg haldokolnak). Ezt is látjuk a kormányelit több tagján. De ettől még ezek nem jobb emberek, mint a Buddha-mosolyú társaik.
3. Már az ókortól kezdődően előfordulhat a kívülről bevitt kábítószerek használata is, amennyiben az illető gnosztikus külső szerek nélkül nem tudja elérni a gnózis bódulatát, vagy amennyiben nem bírja elviselni a lelke elvesztését. Erre is van példa a kormánypártokban, s látjuk is némelyeken a szerek hatását.
4. Jellemző még a veszélyérzet hiányából adódó, végletekig menő vakmerőség, ami az anyagi világ fölötti lét képzetéből fakad, azaz az anyagi világ jelentéktelennek látása miatt következik be. Ez szintén jellemző a kormányelit legtöbb tagjára.
5. Ugyanígy az anyagi világ fölötti létből fakadó érzelmi közöny, a teljes érzéketlenség embertársaik fájdalmai, szenvedései iránt, az empátia-képtelenség; az erkölcs, a morál, a tisztesség fogalmán túli létállapot. Ez pedig a gnosztikus elit tagjai közül kivétel nélkül mindenkire jellemző.
6. A keresztény eretnek gnoszticizmus – egykori üldöztetése miatt kialakult – speciális tulajdonsága a megtévesztés, a hazugság, amely ab ovo, a létéből eredő, s amely a gnosztikus személy jellembeli tulajdonságává válik szinte kényszeres cselekményként. Valószínűleg e körbe tartozhat a túl-verbalitás, a szétbeszélés – ha tetszik –, a papagájkommandó-effektus is; legalábbis a gnosztikus eretnekek jellemzője a „szónoklat”.
7. Jellemzőjük még az ún. „üvegfalak közé zárt lélek” szindróma: nézik, de nem látják a világot, hallják, de nem értik a szavakat, nem képesek fölfogni a történéseket, a rajtuk kívüli objektív valóságot, nem értik a számukra „külvilág” játékszabályait, ezért általában nem is képesek szabályszerűen reagálni (hamarosan már semmire sem).
És épp ez a sajnálatos bezárt állapot a gnózisnak azon következménye, amely Magyarország számára talán még kedvező is lehet, ha tudunk vele élni:
8. A gnosztikus elit szükségképpen elveszti a realitásérzékét, a valósággal való kapcsolatát, mivelhogy „megszabadult” az anyagi világtól. Ez nyilván azt jelenti, hogy nincs fogalma már a valóságról, nem tud már a realitás talaján maradni, nem képes már racionális döntéseket hozni. A döntései egy egészen másik kategóriában, másik dimenzióban logikusak ugyan, de a ratio területén nem azok. Így pl. „logikus”, hogy a gnosztikus istenembert üldözik, következően „logikus”, hogy muszáj kiprovokálnia az üldözést, mert be kell teljesülnie a gnózis-logikának: az üldözött, megkínzott istenember győzelmének: a feltámadásnak.
Azonban a manicheusok rendszerint tévedtek: az üldöztetésüket nem a „feltámadásuk” követte, hanem a megsemmisítésük. Nekünk sem haszontalan – az őrültek házában még normálisoknak – ismernünk a történelmet.

Részünkről: ceterum censeo. Ön mit gondol?

cropped-pro-libertate-g985

***

Preview ImageBecome a PatronPreview Image

Nagyon szépen köszönjük! Thank you very much!

Hírdetés

Összefoglaló a fidesz-gnózisról” bejegyzéshez 10 hozzászólás

 1. Vajon mi kell ahhoz hogy ezt valaki bevegye ? Drog? Alkohol? Elmebaj? Ez akkora orbitális baromság, hogy ekkorát még nem láttam….
  De veszélyes is!!!!! Lelki szemeimmel már látom a máglyát rakó fidesz ellenes inkvizitort!!!!!!!
  Ami itt megy az a középkori inkvizíció, a vallási és világnézeti türelmetlenség és intolerancia!!!!!! És ez a kikövezett út vezet a máglyákhoz és a gázkamrába!!!!
  U.i : furcsa, hogy nem az igazi ezoterikus mozgalmakat, szabadkőműves páholyokat, az antiklerikalis baloldalt vagy az iszlámot kritizálják!

  Kedvelés

  1. Kedves Gyula, nem értjük sem a máglyát, sem a gázkamrát – különösen e kettőt együtt. Viszont aligha vitatható, hogy Orbán Viktor és az Orbán-rezsim eretnek (azaz keresztény mezben lévő) hermetikus gnosztikus, főként manicheus típusú. Ha a magyar társadalom ezt akarja, ám tegye, de ahhoz, hogy e körben dönteni tudjon, a tudomására kell hozni e tényt. Mivelhogy nem mondták meg a társadalomnak, becsapták a magyarokat, a keresztényeket, a választóikat. Egyébként pedig mi nem “kritizálunk”, ui. a tanulmányunk holmi kritizálásnál sokkal súlyosabb.

   Kedvelés

   1. A máglyákkal kapcsolatban csak annyit, hogy anno pont az ilyen megbélyegző, szélsőségesen intoleráns hozzáállás volt az ami emberek halálához vezetett!
    Sose fogom megérteni,hogy miért ezeket a régi,egyébként nem sok vizet zavaró eszméket kell üldözni?!
    De sebaj…..
    Azt viszont egyáltalán nem értem, hogy a fidesz miért lenne manicheus? Lehet diktatúrát kiáltani, maffiaállamról beszélni, Sargergenti jelentéssel egyetérteni stb stb. Ezt a hazai balliberális -antiklerikális- oldal meg is teszi!
    Manapság sokan tudnak vagy hallottak un “más evangéliumokról”, meg Jézusról szóló egyéb történeteket. Pl a davinci kódból, vagy látott egy dokumentum filmet a tv-ben stb.Ám ez a dolog ezzel együtt is BAGATELL dolog. Mert Jézusról mást mond a református, a karizmatikus, az evangélikus mozgalom, mint a katolikus. Tehát eleve több Jézus kép létezik. Isten volt? Ember volt? Ez egy vita! Ehhez nem sok köze van a politikának.Egy keresztény politika csupán a keresztény tradíciókat és morált képviselheti. Nem állhat bele hitvitákban. Igen lehet egy keresztény politikus katolikus vagy református, sőt még manicheus is, de ez nem jelentheti azt, hogy más felekezetű embereket megbélyegez.Ergo egy keresztény párt nem állhat egy egyház mögé se! És nem is teszi…….
    Szóval a gnozis, bár ismert de nem túl komoly valami. Hányan teszik ma magukévá azokat a tanokat? Hányan veszik a fáradtságot a megismerésére? Pár ezer egész Európában.A minicheizmus szintén ilyem, sőt talán erről még kevesebbet tudnak az emberek.Éppen ezért azt állítani, hogy a fidesz manicheus orbitális baromság! Miért pont manicheus? Amikor lehetne boszorkány is! Vagy Sátánista! Netalántán Kathar vagy bogumil és akkor már el is juthatnánk a luciferiánushoz és az illuminátushoz.
    És még egy gondolat ehhez. A katolikus híveknek ezek szerint az eretnek fidesz és az antiklerikális baloldal között lehet választani.
    Érdeke ez utóbbival nincs semmi gond! A katolikus ngo beállt volna agonizálni a baloldal mellé, a jógállamiságot és a sajtószabadságot siratva?
    Mit szólna ehhez Prohászka Ottokár vagy Mindszenty Bíboros?

    Kedvelés

   2. “Egyébként pedig mi nem “kritizálunk”, ui. a tanulmányunk holmi kritizálásnál sokkal súlyosabb.” Igen súlyosabb,mint erkölcsi,mint orvosi szemmel nézve!!!! Ami itt történik az nem más mint primitív gyűlöletkeltés!!!!
    Hogy hogyan függ össze a máglya és a gázkamra? Aki nem lát hasonlóságot az inkvizíció és az SS között vagy vak vagy hülye!
    Rémisztő és elképesztő az,hogy még mindig a régi gnozis a fő ellenség, mikor az igazi veszély ott kopogtat a Vatikán kapuinál, jelezvén hogy Malakiás jóslata beteljesül és ideje hogy a Szent Péter bazilika is az Aya Sophia sorsára jusson!!! És a vér gőz illatától megrészegült örök jakobinus már kész tort ülni az egyház felett. Most nem erőszak miatt zárják be a templomot, hanem kihasználatlansága miatt.
    Miközben az iszlám és Robespiere utódai szellemi katlanba zárta a katolicizmust, eközben ők még mindig azt üvöltik amit évszázadokon át. Máglyát,inkvizíciót,irtsátok ki mind, az úr majd felismeri az övéit.
    Úgy látom Szent II János Pál pápa szellemisége kisebbségbe került és Heinrich Krammer Institoris kénkő szagú szellemisége jut szóhoz. Gratulálok. Talán tényleg Ferenc lesz az utolsó pápa! Talán nem véletlen csapott villám a Vatikánra……

    Kedvelés

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.