Saul, testvér, fordulj meg azon az úton!

Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” – felelte. S az Úr folytatta: „Kelj fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Nézd: imádkozik; és látomásban lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.” Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.” Az Úr azonban ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” Ananiás elment, betért a házba, és e szavakkal tette rá kezét:

„Saul testvér, Urunk Jézus küldött, aki megjelent neked idejövet az úton, hogy visszakapd szemed világát, és eltelj a Szentlélekkel.”

Január 25. – Szent Pál apostol megtérése

Saul, testvér, fordulj meg te is azon az úton!

******************************************************

Töltse le az ingyenes tanulmányunkat, s küldje el az ismerőseinek is!Ha a 600 oldalt nagyon soknak találja, olvassa el a mindössze 1 oldalas rezümét!

Támogatná a tanulmány szerzőjét legalább 1 €-val (300 Ft-tal)?

Preview Image
Become a Patron

  Nagyon szépen köszönjük! Thank you very much!

A megfagyott lélek

Most éppen azzal vannak elfoglalva, hogy hányan fagytak meg tavaly télen. S mítosz van gyártva az ügy köré: a kormány titkolódzik, de jöttek ők, a hősök, és »kiperelték az adatokat«, lássa ország-világ, hogyan fagy meg az ország ebben a diktatúrában. Mindenkinek olyan mítoszai vannak, aminőket megérdemel, s vannak, kiknek hősi eposza sem más, csak Békaegérharc. Ezeket nevezzük összefoglaló néven szánalmas hülyéknek. Magukat pedig nevezik ők ellenzéknek, meg civilnek, meg független sajtónak.”1

E sorokat Bayer Zsolt írta tegnap (2018. 08. 01.). Írta még, hogy a megfagyottak száma ismert adat volt, nem is kellett volna kiperelni – nyilván a „szánalmas hülyék”-nek –, meg hogy 2003-ban többen haltak fagyhalált. 2003-ban, amikor szintúgy nyilvánvalóan nem ők voltak kormányon.

Hisz tudjuk mi, hogy jelentéktelen személyünk nem ér el Bayer Zsolt zsurnálminszterig, de – sosem föladva a reményt – bátortalan-tétován mégis megszólítjuk:

Az Isten áldja meg, kedves Bayer Zsolt!

Emberek halnak fagyhalált: a XXI. században, Európa közepén! Önnek meg az a problémája, hogy a fagyhalottak számát nem is kellett volna kiperelni? De tényleg? Meg az, hogy 2003-ban 316-an fagytak meg, most – a barátja: Orbán Viktor kormánya alatt – viszont „csak” 180-an vagy 203-an? Meg hogy a két szám közötti különbség 23? Hogy mennyi?! 

Érti Ön a szavakat, kedves Bayer Zsolt? Érti, hogy ez nem számverseny, hogy az ‘egy’ is nagyon sok? Hogy az isteni matematikában: 1=23? Érti, hogy meghaltak? Mert megfagytak. A XXI. században – Európa közepén. A felebarátaink. Mondjon egy imát értük – ha már valóban katolikus akar lenni!

De ha valóban katolikus szeretne lenni, tartózkodnia kell attól is, hogy „szánalmas hülyék”-nek nevezze embertársait (nem is szólva azon egyéb költői jelzőkről, amelyeket használni szokott).

És bocsánatot kell kérnie – igen sok felebarátjától.

Tudnia kell, kedves Bayer Zsolt, hogy mi nagyon örülnénk, ha valóban katolikussá válna. Ha megtérne. Fogalmazhatjuk úgy is, hogy várjuk Önt… ApCsel 9,17

Szeretettel: Magyar Katolikus NGO-k

***

U.i.: Hátha mégis meghallja…  Vagy esetleg itt…

Atyjafiáért számot ad a testvér

Az “ellenség” földjén…

Úgymond blogolni kezdtünk a Blogstar.hu-n. A Blogstar.hu köztudottan a kormányoldalé, itt van Bayer Zsoltnak, a démonmédia zsurnálminiszterének a “Bádog” című blogja is. Az “ellenség” szó mégis idézőjelben van, mert nekünk nem ellenségünk a fidesz-gnózis hívője, hanem a felebarátunk. Megtévesztett – Szőcs Géza szavaival élve: megbabonázott -, sok esetben lelkileg már meg is rontott felebarátunk. Közülük sokan igen nagy bajban vannak: mentek a szektavezér után a fidesz-gnózis sötét tévútján, s elérték, vagy hamarosan elérik ők is, amit botor fővel kerestek: keresztény szemmel nézve az elkárhozást, orvosi szemmel nézve az okkult elmebajt. Nekünk valójában nem az a dolgunk, hogy az orbánizmus ellenzékéhez szóljunk, hiszen nem az egészségesnek van szüksége orvosra. Bár tudjuk, hogy nem fogadják el a szavunkat, de mégis… Mert: “Atyjafiáért számot ad a testvér”.

Profilunk a Blogstar.hu-n: https://stop-fidesz-gnozis.blogstar.hu/

Ez írtuk nekik:

Magyar katolikus NGO-k elemzése az Orbán-rezsimről: Az Orbán-rezsim nem kereszténydemokrata, hanem eretnek hermetikus gnosztikus. Lapozzon bele a tanulmányunkba, ingyenes, szabadon terjeszthető! Ne engedjük, hogy a fidesz-gnózis beszennyezze a kereszténységet, megmérgezze a lelkeket, elpusztítsa a közös hazát! Hívjuk a most esélytelennek tűnő harchoz a keresztényeket, az istenszerető más vallásúakat, az emberszerető ateistákat, a nemzeti oldalt, a liberális oldalt, a jobboldalt, a baloldalt, mert a cél ugyanaz: a pro Libertate. Ne azt nézzük, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt: pro Libertate! Szeretettel: Magyar katolikus NGO-k