Evangelii Gaudium

Ferenc pápa Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása
a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és a világi híveknek az evangélium hirdetéséről a mai világban
2013. november 24.

Részlet

Az Egyház tanítása a társadalmi kérdésekről

182. Az Egyház változó helyzetekre vonatkozó tanítása ki van téve jelentősebb vagy új fejleményeknek, és vita tárgyát is képezheti, ám azt nem kerülhetjük el, hogy konkrétak legyünk – anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk –, hogy a nagy társadalmi elvek ne maradjanak pusztán általános, senkit meg nem szólító útmutatások. Le kell vonnunk a gyakorlati következtetéseket, hogy „valóban hatékonyak legyenek a mai, bonyolult helyzetekben is”.[148] A lelkipásztoroknak – elfogadva a különböző tudományok eredményeit – joga van véleményt nyilvánítani mindarról, ami a személyek életére vonatkozik, lévén hogy az evangelizáció feladata minden emberi lény teljes értékű haladását magában foglalja és igényli. Többé nem lehet állítani, hogy a vallást a magánszférára kell korlátozni, s csak arra való, hogy felkészítse a lelkeket a mennyországra. Tudjuk, hogy Isten már itt a földön is gyermekei boldogságát akarja, jóllehet az örök boldogságra hivatottak, mert arra teremtett mindent, „hogy örvendhessünk neki” (1Tim 6,17), hogy mindenki örvendhessen. Ebből fakadóan a keresztény megtéréshez szükség van arra, hogy újragondoljuk „mindazt, ami a társadalmi rendet és a közjó megvalósítását érinti”.[149]

183. Következésképpen senki nem várhatja el, hogy a vallást a személy belső világába száműzzük, és ne legyen hatása a társadalmi és nemzeti életre, ne foglalkozzék a polgári társadalom intézményeinek egészségével, ne nyilatkozzék a polgárokat érdeklő eseményekről. Ki merné elhallgattatni és a templom falai közé zárni Assisi Szent Ferenc és Boldog Kalkuttai Teréz üzenetét? Ők sem lennének képesek elfogadni ezt. A hiteles hit – amely soha nem kényelmes és individualista – magában foglalja annak a vágyát, hogy megváltoztassuk a világot, értékeket adjunk át, és hogy valami jobbat hagyjunk hátra földi utunk végén. Szeressük ezt a csodálatos bolygót, ahová Isten helyezett bennünket, és szeressük az emberiséget, amely lakja, minden drámájával és bajával, törekvéseivel és reményeivel, értékeivel és törékenységével együtt. A Föld közös otthonunk, és mi valamennyien testvérek vagyunk. Jóllehet „a társadalom és az állam helyes rendje a politika fő feladata”, az Egyház „nem maradhat az igazságosságért vívott harc peremén, és nem is szabad ott maradnia”.[150] Minden keresztény – a lelkipásztorok is – arra hivatott, hogy gondot fordítson egy jobb világ felépítésére. Erről van szó, mivel az Egyház társadalmi gondolata elsősorban pozitív és javaslattevő, egyfajta átalakító tevékenységet vezérel. Ebben az értelemben szüntelenül a Jézus Krisztus szeretettel teljes szívéből fakadó remény jele. Ugyanakkor összekapcsolja „amit más egyházak és vallási közösségek szociális-karitatív területen az elméleti reflexió vagy éppen a gyakorlati munka vonatkozásában nyújtanak”.[151]

Kelt Rómában, Szent Péternél, a Hit Éve bezárásakor, 2013. november 24-én, Krisztus Király főünnepén, pápaságom első évében.

Ferenc pápa

Ne féljetek hát tőlük! Mt 10.26

************************************************************

Töltse le az ingyenes tanulmányunkat, s küldje el az ismerőseinek is!Ha a 600 oldalt nagyon soknak találja, olvassa el a mindössze 1 oldalas rezümét!

Támogatná a tanulmány szerzőjét legalább 1 €-val (300 Ft-tal)?

Preview Image
Become a Patron

Nagyon szépen köszönjük! Thank you very much!

Reklámok

Fiamnak


Megtiporva az erényt, az észt

FIAMNAK

Hála Isten! este van megin’.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy ébren?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legföljebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szived tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetem.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Mert szegénynek drága kincs a hit.
Tűrni és remélni megtanit:
S néki, míg a sír rá nem lehell,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor, épen
Élne a hit, vigaszul nekem!…
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el – úgy lehet, korán –
S idegennek szolgálsz eszközül,
Ki talán szeret… de mostohán:
Balzsamúl a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könnyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Majd, ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

És, ha felnövén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
“Bujdosunk e földi téreken.”
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.

Oh, remélj, remélj egy jobb hazát!
S benne az erény diadalát:

Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. –
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem!

  Arany János

************************************************************

Töltse le az ingyenes tanulmányunkat, s küldje el az ismerőseinek is!Ha a 600 oldalt nagyon soknak találja, olvassa el a mindössze 1 oldalas rezümét!

Támogatná a tanulmány szerzőjét legalább 1 €-val (300 Ft-tal)?

Preview Image
Become a Patron

Nagyon szépen köszönjük! Thank you very much!

Share this:

Finita la commedia

Kiemelt

FINITA LA COMMEDIA https://fideszgnosis.wordpress.com/2018/12/14/finita-la-commedia/      Kérjük, aki csak tudja, ossza meg a Facebookon is! Mi már nem tehetjük meg, a rezsim által megvett Facebook megint letiltott bennünket (mindegyik társunkat). Egészen december 22. napjáig – s akkor már késő lehet! A cikk megosztását külön tiltja, sőt láthatatlanná tette az oldalainkon (mert “közösségi alapelveket sért”). A cikk (egyelőre) megosztható közvetlenül a blogról, a bejegyzés alján; a linkje: https://fideszgnosis.wordpress.com/2018/12/14/finita-la-commedia/.                         Az írásunk célja: felhívni a keresztények és az ún. nemzeti oldalon állók figyelmét arra, hogy az Orbán-rezsim megint a kereszténységre, a nemzetre hivatkozva hazudozik, s megkísérli összeugrasztani a keresztényeket a nem-keresztényekkel, a nemzeti oldalt és a jobboldal egészét a baloldallal, a liberálisokkal. Ne dőljünk be neki, ne hagyjuk! A másik cél ennél is fontosabb: felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a veszett kutya harapni készül, legyünk nagyon óvatosak!

*************************************************************************

Bent az ellenzék, kint a nép, még kijjebb az EU. Itt a vége – finita la commedia.

Nem kéne még az utolsó pillanatokban is hazudozni, vádaskodni, ostobaságokat beszélni; mert egyrészt: ki hiszi el, másrészt: minek. Ejnye-bejnye, Gulyás Gergely úr, a kampányfilmjükben őszintébben fújta: 

Az évezred kampányfilmje (2018.)

Ejnye-bejnye, kedves Gulyás Gergely úr, hát most meg már mit tetszik itten-mostan fújni nekünk? Hogyaztmondja: 

Gulyás Gergely – miniszterelnökséget vezető miniszter – a rabszolgatörvény ellen tüntetőkről (elhangzott: 2018. december 13.)

Le is írjuk, hogy jobban megértsük, meg aztán nem árt ízlelgetni. Hogyaztmondja:

»… az a nyílt kereszténygyűlölet és az a karácsony ünnepével szembeni megvetés és gyűlölet, ami a megnyilvánulásaikból kiviláglott, az… attól Isten óvja Magyarországot.«

Hogy mi világlott ki? Habár… Ha úgy közelebbről megnézzük: Egyfelől: bár nem bizonyított teljeskörűen, de azért igaz lehet, hogy pl. az ateisták nem kimondottan hívei a kereszténységnek, márpedig ateisták nagy valószínűséggel voltak a tüntetők között. Másfelől: azt viszont a történelem teljes körűen bizonyította, hogy a gnosztikusok, különösen a manicheusok, kimondottan halálos ellenségei a kereszténységnek. Az Orbán-rezsim pedig gnosztikus, annak is a legszörnyűbb fajtája: manicheus. De van ennek további oldala is, mivelhogy nem érem, hanem kocka. Az, amelyik el van vetve. Efelől nézve: A tüntetéseken nem kimondottan ateisták vettek részt (vagy amit a kormányoldal sugallni akar: nem kimondottan zsidók), hanem bizony keresztények is. A rabszolgatörvényt pedig nem a tüntetők időzítették adventre, hanem a kormány. Nemigen vonható kétségbe, hogy egy törvény ellen akkor szokás tüntetni, amikor azt a törvényt éppen meghozzák. Nem előtte, nem utána, hanem pont akkor. Különben is nem ez az első eset, amikor a kormány keresztény ünnepre időzít: Pl. 2017-ben április 10-én írta alá Áder János (köztársasági elnök úr) a CEU-törvényt, ami miatt tüntetések kezdődtek. Akkor is éppen így, ájtatos álkeresztény képpel mondták, hogy a Soros-bérenc kereszténygyűlölők pont húsvét hetében tüntetnek, kimondottan azért, hogy megbecstelenítsék a legszentebb keresztény ünnepet. Na és ki provokálta ki, hogy éppen akkor legyen a tüntetés? Miért is nem egy héttel előtte – miért is nem egy héttel utána lett meg a törvény? Lehet, hogy Áder János csak húsvét hetében ért rá aláírogatni? Ugyan már!

Ha valami nem egyszer történik meg, hanem gyakran, akkor az a valami     1.) egyrészt: biztosan nem véletlen; 2.) másrészt: lehet, hogy szabály.

Meg aztán: Pontosan hol is voltak önök (nagyon-keresztyének) advent örömvasárnapján? Nem most, 2018. december 16-án, hanem három éve: 2015-ben. De tudja ön egyáltalán, kedves Gulyás Gergely úr, hogy mi az az örömvasárnap? Ha nem tudná, ilyen (a kedvéért mondva: a rózsaszín):

Bizony az örömvasárnap advent szenteste előtti legnagyobb ünnepe. Ez nem holmi katolikus-pápista babona, talán hallott róla, hogy a protestánsok is ünneplik. Ön meg protestáns volna, nemde? Nem ön véletlenül a “református csodagyerek“?  De ha ön netán – a szíve mélyén – mégsem keresztyén, Balog Zoltán református lelkész úr (akkor miniszter is) csak keresztyén, nem? Merthogy mindannyian egy helyen voltak, a nagyon-kálvinista miniszterelnökükkel együtt: nem istentiszteleten, hanem pártkongresszuson. Tudja, a Fidesz XXVI. (tisztújító) pártkongresszusán: 2015-ben, december 13-án: adventkor – örömvasárnapon. Mondja, kedves Gulyás Gergely úr, ön szerint cselekszik ilyesmit keresztyén (protestáns) vagy keresztény (katolikus) ember? Beszél olyasmiket, mint ön akkor, éppen adventkor, éppen örömvasárnapon? Például gúnyolódik a politikai ellenfelein? 

2015. december 13. – advent örömvasárnapja – a FIDESZ XXVI. kongresszusa

Tovább is van, mondjam még? Bayer Zsolt – mindnyájuknak legeslegjobb barátja; mint tudjuk, a nagyon-katolikus Semjén Zsolt (szó szerint) sírig tartó barátja – éppen adventre, azon belül is éppen erre az örömvasárnapra időzítette a (karácsonyi lelkülettel nem gyanúsítható) mondandóját. Igaz, nem pont vasárnap írta – tudjuk, hogy ezeknek a nagyon-keresztényeknek a vasárnap szent (kivéve: az örömvasárnapot) -, hanem pont előtte. Úgy tűnik, lelkileg inkább az örömvasárnapi pártkongresszusra készülve, mint magára az örömvasárnapra. Megadva rá az alaphangot (Bayer Zsolt: Sursum corda. Magyar Hírlap, 2015. december 11.):

»Eközben a pápa, aki Szent II. János Pállal ellentétben nem nagyszerű és nem csodálatos pápa, hanem, úgy tűnik, küldött és megvett ember, vérlázító dolgokat mond a muszlimok befogadásának szükségességéről, és egy szava sincs az üldözött és bántott keresztényekről.
S mivel összeállt a kritikus tömeg, ideje a lázadásnak. A keresztény ember és a katolikus egyház lázadásának. Akkor is,ha a katolikus egyház lázadása például fogalmilag kizárt. De ez sem igaz! Hamvas Béla írja a Machu Picchuról szóló esszéjében: „A lázadás is a vallás egy neme. Amíg az ember a szükségszerűségmegváltoztathatóságában hisz – és mi egyéb a lázadás, mint ez a hit? –, addig bízik a magasabb erő gondoskodásában, bízik abban, hogy az élet mégiscsak jó, szép, változatos, élvezetes,gyönyörű, olyan gyönyörű, hogy csak egy isten ajándéka lehet.De abban a pillanatban, amikor e hit megszűnik, mindennemű vallás elfoszlik. Istenekben való hit: korlátolt agyrém! Istenek! Nincsenek istenek! Szükségszerűség van. Csak át nem léphető szabályok vannak, kényszerek, megkötött, nehéz tehetetlenség van – részvéttelen, lassú, irtózatos erőknek valókiszolgáltatottság: s ezek között az emberélet fölösleges, és rettentően hiábavaló.”
Ezt kell végig gondolnunk. S hogy a hitetlenség és idegenség konkvisztádorai képesek lesznek-e elpusztítani egy kétezer éves civilizációt. Úgyhogy emeljük fel szívünket, és ne felejtsük el, hogy Jézus sem volt rest korbácsot használni a kufárok ellen. És ezek nem kufárok. Ezek gyilkosok. A családjaink, a múltunk és jövőnk, a hitünk és kultúránk gyilkosai. Hát akkor, mire várunk?«

Ki ellen is kell az a korbács pont örömvasárnapra? Csak nem a katolikusok ellen? Nem haragszik ezért a sírig hű barát, a nagyon-katolikus Semjén Zsolt? (Ez csak költői kérdés, hisz a válasz köztudott.) Vagy netán minden keresztény ellen? Ezért meg nem haragszik Gulyás Gergely, a kereszténység nagy védelmezője? (Szintúgy költői kérdés.) De kik is volnának azok a gonosz gyilkosok? Csak nem a katolikusok? Aztán hogy is van ez: ki által „megvett” és „küldött” ember a Szentatya? Akkor még, 2015 adventjén ez nem volt egészen világos, de mostanra már tudjuk: Soros György, a szabadkőművesek, a Rotschildok, továbbá a zsidók, s nyilván Brüsszel által „megvett” és “küldött”, lévén a Szentatya “migránssimogató” „argentin libsi”, abortuszpárti „genderben hívő marha”, „zsidó jezsuitaságától” befolyásolt illegitim pápa, s mint afféle „demenes vénember” azt akarja, hogy Szent István országa arab kalifátus legyen (dióhéjban). Hasonlóképp a hívei is: a pápista katolikusok. Márpedig leginkább pápista katolikusok léteznek, s abban legalább igaza volt Bayer Zsoltnak, hogy a pápa ellen lázadó katolikus fogalmilag kizárt (hisz aki ilyen, az már nem katolikus, hanem protestáns). Abban is igaza van Bayer Zsoltnak, amit meg most írt: 2018. december 14-én. Ő ugyan a tüntetőkre értette – de mi meg nem:

»Tévúton járnak, ha azt hiszik, a keresztény onnan ismerszik meg, hogy mindent eltűr.«

S mivel az csak nem vonható kétségbe, hogy a katolikusok is a keresztények közé tartoznak, bizonnyal egyetért velünk legalább abban Bayer Zsolt zsurnálminiszter úr, hogy tévúton jár az a hatalom, amelyik azt hiszi, a katolikusok arról ismerszenek meg, hogy mindent eltűrnek. Nem közömbös kérdés, bár nem is ez az igazán lényeges. A lényeges kérdés ugyanis ez: 

Mi légyen az a bizonyos korlátolt agyrém? Csak nem az Istenben való hit?

Hát bizony ilyesforma a fideszes sursum corda. Ilyen az ő szívük fölemelése. És pont adventkor mondva… És pont örömvasárnapra mondva…

Mondja, kedves Gulyás Gergely úr, nem szégyellik önök magukat?

*********************************************************************** 

De ezek csak apró nüanszok – sajnos több lehet itt ezeknél. Igazán nem vagyunk paranoiásak, amikor Gulyás Gergely szavaiból (is) fenyegetést érzünk ki: Ugye, holmi kereszténygyűlölők gyalázzák a keresztényeket, sőt mi több, magát a karácsonyt. Az ilyen elvetemültek ellen keményen fel kell lépni. A kereszténység védelmében – mint a migránsok ellen Röszkénél. Ugye, Strasbourgban egy köztörvényes bűnöző lövöldözött, s bár az elkövetőt lelőtték, a budapesti karácsonyi vásár mégis veszélyben van. El kell tehát árasztani Budapestet a TEK-esekkel, páncélosokat kell vonultatni a Parlament felé. Úgy miheztartás végett. Ugye, a parlamenti obstrukció miatt a miniszterelnök úr testi épsége veszélybe került, ezért be kellett hívni a TEK-eseket az országgyűlésre. Bár Gulyás Gergely úr szerint a miniszterelnök úr testőreiről van szó, akikre azért volt szükség, mert az ellenzék “gyakorlatilag fizikailag inzultálta őt“. Mármint Orbán Viktort. Ugye, értjük: inzultálták a miniszterelnököt, ráadásul a képviselők, ráadásul a Parlamentben. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz, mégpedig azért tudjuk, mert bizony legalább a fél ország látta a felvételeket: élőben. Úgyhogy sok haszonnal nem járt kitiltaniuk a sajtót. Viszont eszerint tényleg bent voltak a fegyveresei. Szintúgy a miheztartás végett. Mindeközben a démonmédia Lenin-fiúkról értekezik, Bayer Zsolt egyenesen Szamuelynek nevez egy ellenzéki képviselőnőt(!), egy ellenzéki képviselőt pedig Cserny Józsefnek, aki pisztolyt készül szegezni gyűlölete tárgyára. Azaz Orbán Viktorra, magára a miniszterelnökre! Általános démonmédiai álláspont szerint mind a tüntetők, mind az ellenzéki képviselők bolsevik típusú puccskísérleteket hajtanak végre, teljesen azonosak a Lenin-fiúkkal (értsd: a zsidókkal), s akasztani készülnek (ha jól értjük, akkor “csak” a keresztényeket). Ha mindezek elhangozhattak, megtörténhettek, akkor bármi megtörténhet. A “bármi” legegyszerűbb módja: a provokáció. Még az a legkevesebb, ha szabadrablásra engedett bűnözők és forradalmárnak álcázott fideszes provokátorok törnek-zúznak, rendőröket dobálnak, kukákat gyújtanak föl, szánkókat lopnak. Amitől mi a legjobban félünk, hogy meghal egy rendőr: feltehetően egy fiatalka, vagy egy többgyermekes családapa, esetleg ifjú családanya. S ezzel kész: megszületik a mártír, a “polgári Magyarország”, a “kereszténység” mártírja. S meglesz az indok a legkeményebb fellépésre, sőt akár a szükségállapot kihirdetésére [Magyarország Alaptörvénye 48. cikk 1) b)]. Mivel a démonmédia már Lenin-fiúkról, azaz terrorkommandóról (lényegileg terroristákról) beszél, nem alaptalan arra gondolni, hogy még a terrorveszélyhelyzet kihirdetésére is sor kerülhet [Alaptörvény 51/A. cikk]. Nem képzeljük magunkat Kasszandrának – de nem tartjuk kizárhatónak. Ezek mindenre képesek. Sajnos Kasszandrának igaza volt – de nekünk ne legyen igazunk! 

2018. december 13. – Nem a kormány honlapján, hanem a FIDESZ YouTube-csatornáján: ez tehát FIDESZ-közlemény!

Szóval nem csak rendőrök, hanem TEK-esek és katonák is. A strasbourgi köztörvényes bűnöző miatt – Magyarország városaiban. Hogyaztmondják: a karácsonyi vásárokat védik egészen január elsejéig. Hogy meddig? Jó lenne megmondani nekik, hogy az emberek azt azért tudják, hogy meddig tart a karácsony. Az meg biztos, hogy ennyi fegyveres, ennyi páncélos, ennyi zsoldos nem karácsonyi dísznek van! Mert ugye, mi lesz, ha a rendőrök komolyan veszik az ’56-os – de úgy látszik, örökifjú –  jelszót: “MAGYAR RENDŐR VELÜNK VAN!”

Érzi ennek veszélyét a rezsim is, Volner János – aki mégiscsak parlamenti képviselő! – nem átallja a paramilitáris kommandójukkal fenyegetni a magyar népet:

ECHO TV 2018. december 14.

Volner János fenyegető szavai az Echo TV-ben hangoztak el, melynek nézettsége gyakorlatilag alig mérhető, így a biztonság kedvért a Facebookon is posztolta (úgy látszik, ez nem ütközik a “közösségi alapelvek”-be). Figyeljünk csak:               FACEBOOK (Volner János, 2018. december 14.):

»Miféle magyar- és keresztényellenes patkánylázadás az, amelynek résztvevői ki akarják hozni a Nemzet templomából a Szent Koronát? /…/
Szerencsére az egyenruhások profin és végtelen türelemmel kezelik a helyzetet. De ha egyszer úgy látjuk, hogy nem lesznek elegen, vagy egyszerűen csak veszélyben érezzük a Szent Koronát, kihívom a Kossuth térre a Betyársereg 300 jól képzett emberét és magunk teszünk rendet.«

300 jól képzett “betyárt” hoz tehát a magyar nép ellen, amennyiben a rendőrök nem tudnák megvédeni (most meg már) a Szentkoronát, mivelhogy nem lennének elegen. Nyilván a rendőrök meg tudnák védeni, s nyilván épp elegen vannak, itt tehát arról van szó, hogyha netán nem akarnának a népre lőni. Merthogy szerinte ezek a tüntetők valójában “anarchisták”, ki akarják hozni a Parlamentből a Szentkoronát, meg akarják becsteleníteni, ahogy az ország karácsonyfáját is, mivelhogy “patkánylázadás” van. A “patkánylázadás” pedig az 1919-es bolsevik puccs – s ezzel elértünk a Lenin-fiúkhoz. Meg elértünk a Szentkoronához. Mi a terv a Szentkoronával? El akarják lopni? No, nem a tüntetők, hanem Orbán Viktor. (Hacsak már rég nem a másolat van a Parlamentben, mint ahogy a városi legenda mondja…)

Írtunk a Viktor-hazafiak nép ellen fordítható, tradicionalista gnosztikus félkatonai szervezeteiről a tanulmányunkban is (“Phalanx” c. fejezet, 472. old.), s a veszélyre felhívtuk a figyelmet ezen a blogon is (A Viktor-hazafiak). Ezek a Viktor-hazafiak valóban nagyon jól kiképzettek – s nem csak a “Betyársereg”, hanem pl. a “Farkasok” is -, mert Rózsa-Flores Eduardo tanítványai. Nem mellesleg a többségük muszlim, de ezek nem valódi muszlimok, hanem szinte nyíltan kereszténygyűlölő szélsőgnosztikusok, s alig titkoltan magyargyűlölő, Habsburg-imádó labancok.  Egészen világos, hogy polgárháborút akarnak kirobbantani, ahogy megpróbálták 2002-ben is, 2006-ban is, majd attól kezdve folyamatosan egészen Orbán Viktor 2010-es győzelméig. Világos az is, hogy most az állam meg is engedi nekik. Hiszen képtelenség félkatonai szervezettel fenyegetni egy demokratikus jogállamban, mivelhogy ilyen szervezetek nem is működhetnének, s nemcsak a velük való fenyegetés, hanem maga a létük is bűncselekmény. Ezek jönnek a magyar nép ellen, ha a “magyar rendőr velünk van” – ezek, akik még nem is oly rég Molotov-koktélt dobáltak a rendőrökre (is):

Betyáros “rend”: Labanc kurucok, betyáros Viktor-hazafiak

LEGYÜNK NAGYON ÓVATOSAK, A VESZETT KUTYA HARAPNI KÉSZÜL!  PEDIG MÉG KÉR A NÉP.

Miénk itt a TÉR! Miénk itt a HÁZ! – Facebook

FACEBOOK:

Kérjük, aki csak tudja, ossza meg! Mi már nem tehetjük meg, bennünket (mindegyik társunkat) megint letiltott a Facebook. Egészen december 22. napjáig – s akkor már késő lehet!

A videó azért készült, hogy FIGYELMEZTESSÜNK: Legyünk óvatosak! Az Orbán-rezsim azért igazán veszélyes, mert magát kereszténynek álcázó gnosztikus, manicheus – annak minden következményével. Mi, keresztények, s különösen mi, katolikusok, emlékezzünk Pannónia egyik legbátrabb püspökére, aki szembeszállt a regnáló királlyal! Szót emelt a népnyúzó hatalom ellen, a manicheusok ellen – Jézus Krisztusért: “Ezek ugyanazt ugatják, ugyanazt mondják, mint a manicheusok, akik szemben állnak minden szent tanítással…” 

Fidesz-nyelven is szólnunk kell, hogy ők is megértsék: A videó nem a libsikről szól, nem a komcsikról, nem a zsidókról, nem a Soros-bérencekről, nem a migráns-simogatókról, nem a genderhívőkről, hanem mindannyiunkról: magyarokról. Ha megértjük, hogy a fidesz-gnózis mindannyiunkat végképp tönkretesz, lehetővé válik az összefogás, ami nélkül aligha van remény. Remény arra, hogy Magyarország megmaradjon – és ezt a legkomolyabban mondjuk.

A következőket meg azoknak mondjuk, akiknek egyébként tiszta lelkét a fidesz-gnózis és/vagy a jobbikos tradicionalista gnózis oly annyira megfertőzte, hogy még az LGT zenéjét is antiszemita fülhallgatón át hallják: »A nemzet hű fiává nem a származás, nem a fajrokonság, hanem a rokon érzés, s a csatlakozó önfeláldozat avat. Nem a szívnek vére, hanem a szívnek verése.« (Lőw Immánuel)

Az Orbán-rezsim mélyebb megértéséhez ajánljuk az INGYENES TANULMÁNYUNKAT; letölthető a honlapjainkon és közvetlenül: ~ https://www.docdroid.net/nF47TFU; ~ https://www.docdroid.net/vDX4R6l.

Töltse le az ingyenes tanulmányunkat, s küldje el az ismerőseinek is!Ha a 600 oldalt nagyon soknak találja, olvassa el a mindössze 1 oldalas rezümét!

Támogatná a tanulmány szerzőjét legalább 1 €-val (300 Ft-tal)?

Preview Image
Become a Patron

Nagyon szépen köszönjük! Thank you very much!

VADE RETRO

Orban_Gaspar_felhaz (1)

Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra. (2Tesz 2,1-12)

Orban_Gaspar_felhaz

Versek a gyerekszobából. I. Kicsi vagyok én

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
arany szobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!

Szabó Lőrinc

Ne ergo timueritis eos
Ne féljetek hát tőlük!

Szent Gellért emlékezetére

MOTTÓ: “Ezek ugyanazt ugatják, ugyanazt mondják, mint a manicheusok, akik szemben állnak minden szent tanítással…” (Szent Gellért)

Szent Gellért a magyar Egyház szentje, az első marosi (csanádi; ma: szeged-csanádi) püspök. Ünnepe Szent László királyunk óta: szeptember 24. napja.

Bátor püspök volt, nagyon bátor. Nem volt benne megalkuvás, haszonlesés, mert egyedül az Igazságot, Jézus Krisztus igazságát szolgálta, s elszántan szembeszállt érte a regnáló királlyal is (Aba Sámuellel vagy Péterrel). Emlékezzünk rá legalább a mai napon, s figyeljünk a hatalmon lévőket feddő, mindenkoron emlékezetes szavaira! Bátor szavait részletesebben idéztük már (Bátor, bátor püspök! A magyar Egyház szentje), most csak a számunkra legfontosabbat idézzük föl:

“Mert az igazság nem hódol be sem a szemnek, sem a húsnak, sem a vérnek, sem a világ kívánságának, sem a földi vágyaknak, sem a sötétség fejedelmei akaratának. Mert az nem az igazság szolgálata, hanem a gonoszságé…”

Szent Gellért bencés szerzetes volt, s bár a Nursiai Szent Benedekre hivatkozó ún. Benedek-pajzs föliratát még nem ismerhette, az abban foglaltakat követte. Amihez már önmagában is nagy bátorság kell…

Szent Gellért a mi szentünk – Nursiai Szent Benedek Európa védőszentje. Íme a Benedek-pajzs, amely Európa védőpajzsa is. Fölirata e mondatok kezdőbetűi:

Crux Sancti Patris Benedicti (Szent Benedek atyánk keresztje) Vade Retro Satanas, Non Suade Mihi Vana, Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venenum Bibas (Takarodj, Sátán, ne késztess hiábavalóságokra, rossz, amivel kínálsz, a mérget idd magadCrux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux (A szent kereszt legyen fényességem, ne a sárkány legyen vezérem)Fájl: St benedict medal-2006 04 24.png

Az egész medál így néz ki:Fájl: Benediktusmedaille.jpg

Crux Sacra Sit Mihi Lux, Non Draco Sit Mihi Dux

 

Universis orbis Christiani – A világ keresztényeihez

That is the question

Cluny_-_Mero_-_Croix-Talisman_motifs_magiques_basé_sur_Abracadabra_-_VIe-VII_siècle-_Ag_niellé

Magyar: https://www.docdroid.net/kcCei5n/sos-hungaria-rezume.pdf English: https://www.docdroid.net/bxKOhMM/sos-hungary-abstract.pdf             Tanulmány (Treatise): https://www.docdroid.net/vDX4R6l/save-our-souls-hungaria.pdf

Szent István király emlékezetére

Szent István király, Magyarország fővédőszentje

481px-Stróbl_Alajos_-_Szent_István_lovasszobor_(1911)

Gondoljunk rá legalább most, augusztus 20-án, az ő ünnepén, s merítsünk erőt az emlékezetéből! Szent királyunk imigyen rendelkezett:

Corpus Juris Hungarici

SZENT ISTVÁN KIRÁLY
DEKRÉTOMAINAK
MÁSODIK KÖNYVE.

41. FEJEZET.

Arról, ha szabad ember lop egyszer, kétszer és háromszor.

Szabad embernek, ha lopásban vétkezik, ily törvényt szerzettünk bűnhödésére: hogy egyszer váltsa meg magát, ha tudja; ha pedig nem, adják el szolgaságra.

1. §. Ha eladatván lopand, a szolgák törvénye alá vettessék.

2. §. Ha másodszor is, ugyanazon törvény teljék be rajta. Ha pedig harmadszor, élete veszszen.

Nekünk ez túl szigorú. Nem is azt mondjuk, hogy a tolvajokkal ekként cselekedjünk, de azt mondjuk: cselekedjünk.

Benczúr_-_Painting_of_St_Stephen_in_the_Basilica_of_Budapest

 

 

Bátor, bátor püspök! A magyar Egyház szentje

Egy bátor püspök Pannóniában:1

„A manicheusok azt mondják, hogy Isten nem mindent teremtett egészen jónak, megpróbálván bizonyítani, hogy mind a jóknak, mind a gonoszoknak a Mindenható a teremtője. Istent azonban teljességgel úgy kell felfogni, mint a jó alkotóját, nem a rosszét, aki mindent egészen jónak teremtett. Tehát a jóknak a teremtője, nem a rosszaké, alkotásaiban ugyanis nincs semmi rossz. A rossz ugyanis nem Isten alkotása, mert nem létében és nem a lényegéből kifolyólag van, ezért nem teremtetett. Ezt arra a manicheusra való tekintettel jegyzem meg, aki azt mondja: egyes dolgok Istentől vannak, mások az ördögtől, Isten egyes alkotásai jók, mások rosszak.

Jaj nekünk, akik valahányszor inkább a fejedelemnek engedelmeskedünk, semmint Istennek, mindannyiszor az aranyszobrot imádjuk, és a kiirt, a síp, a citera, a hárfa, a lant és a dob és mindenféle hangszer szavára leborulunk. Pedig eszerint mindezek az ördög szerszámai. Mert nem Isten zenéjéből származnak az ilyenek. E földi élet minden örömujjongása a bűnök szerszáma. Jobb tehát a kemencébe vettetni, semmint az ilyenek hangjára a szobrot imádni… ·

Amit tehát inkább az ember kívánságára, semmint Isten dicsőségére művelnek Babilóniában, vagyis ebben a hitvány földi világban, az nem erény, hanem bűn, és bűnös célokat szolgál. /…/

Ó, gyalázat! A mi látóink nem künn kiáltanak, hanem magukban morgolódnak, parancs és megkérdezés nélkül pisszenni sem mernek, nehogy megsértsék a királyi füleket. Azt mondják: Hogyan mondhatunk a királynak nem tetsző dolgokat? Haragra gyullad, dühre gerjed, és mi hallassuk szavunkat? Inkább színlelt kacajra fakadnak, semmint hogy Isten hatalmas igéjét hirdessék. /…/

Ha valaki egy emberfia vagy emberi előnyök miatt fél attól, hogy egy veszendő embert felbőszít, és ilyen érdek kedvéért kíván tetszeni annak, aki ma még van, de holnap a lába nyomát sem találni a földön, az nyilvánvalóan semmiben sem különbözik azoktól, akik Babilon királyának a bálványát imádták. /…/

Most pedig azt írom néktek, ne keveredjetek azzal, még ha testvérnek nevezik is, aki parázna vagy kapzsi, bálványimá, átkozódó, részeges, harácsoló, s ne is étkezzetek vele. Kell erről több? Úgy vélem, most már helyesen értelmezed a fentebb méltatott Igét s azt, hogy miért lettek az ilyenek kirekesztve. Jaj nekünk, ha az apostol ilyetén parancsával ellentétesen merészelünk élni. A mi Pannóniánk épp az ilyen gonoszokat szokta a legnagyobb becsben tartani. Ebben az országban ugyanis azt, aki tartózkodik az ilyenek pártolásától, tüstént mindenki üldözi. Boldog és szerencsés, aki e tekintetben nem tisztel senkit, csak az igazságot, amely nem fél a világ ellenségeskedésétől. Boldogok vagytok – mondja az Írás-, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazugul minden rosszat rátok fognak énmiattam. Csak az boldog, aki ebből megérti azt, hogy mitől lehet boldog. Tehát semmiképpen sem szabad barátkozni azokkal, akiknek az élete merő bűn, akiknek nem szabad Krisztust magasztalniuk, akiknek szájában nincs az ő dicsérete. Hogyan szeretjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, ha szeretjük ellenségeit? Melyik uralkodó tűrné meg, hogy övéi közül valaki szeresse az ő ellenségeit; vajon nem inkább elpusztítaná tüstént az ilyent, vagy bányamunkára kényszerítené, és átadná a szörnyű börtönökben alkalmazott őröknek? /…/

Egyeseknek ugyanis, ha jól értelmezem, az a szándékuk, hogy ezáltal Methodius2 veinek segítségével az egyház ereje és tekintélye az eretnekek kénye-kedve szerint végül teljesen meggyengüljön. Miért van ez? Nyilván azért, amit mondottam: mert az ördög fiai, akik a sötétség hatalmasságai, kormányoznak és uralkodnak mindenütt. /…/

De annyit mondok, hogy mindazokat, akik a szent parancsolatokkal szembeszegülnek, akik a hasukat tisztelik Isten helyett, akik e földi életet választják a paradicsom helyett, és többi dolgaikat is ezen vagy más efféle szempontok szerint igyekeznek végezni, nem pusztán a sötétség erőinek, hanem az ördög követőinek és tagjainak kell nevezni, akiket Isten eltaszított magától, miután a hiúság rabjai lettek… Most is sokat tűr az egyház az ördögtől is, az ő királyaitól és seregeitől: kísértéseket, elnyomatást stb., amelyek a legnagyobb akadályt képezik az ég felé törekvő lelkek előtt. Mivel pedig a szeretet erős, mint a halál, a gyűlölet pedig gyötrelmes, mint a pokol, temérdek víz sem képes kioltani a szeretetet, amely az egyházat Istenhez füzi. Ne kételkedj abban sem, hogy az ördög királyai a fő-fő eretnekeket jelképezik és mindazokat, akik e világban gonoszul és kegyetlenül uralkodnak…

Ó, mi szerencsétlenek, akik semmi mást nem nézünk, csak a haszonlesést. A tűz – mondja az Írás – el fogja emészteni azok sátrait, akik szívesen fogadnak el ajándékokat. Ó, ha megfontolnák ezt és az ehhez hasonlókat, akik zról házra futkosnak kapzsiságból és ajándékvágyból, úgy vélem, ha Isten oldalán akarnának állni, önmaguk ellen irányítanák tulajdon kezüket. Fösvény pedig hasonlóképpen az is, aki a kevesebbet Istennek, a többet pedig az ördögnek adja. Ez belátható. Az ilyen, ha így folytatja, sohasem nyeri el Isten kegyelmét. Amit ugyanis ennek a világnak adnak, amelyben nem Isten uralkodik, azt nyilván az ördögnek áldozzák. /…/

Prófétái összeesküvése olyan őbenne, mint az ordító oroszlán, amely zsákmányt ragad. A szegény lelkét megzabálták, és pénzt fogadtak el. Sok asszonyt tettek benne özveggyé. /…/ Szent és szentségtelen közt nem tettek különbséget, és a beszennyezett és tiszta közötti különbséget nem értették meg. Fejedelmei olyanok, mint a zsákmányt ragadó farkasok, vérontásra törnek és a lelkek elveszejtésére és kapzsin a haszon hajhászására. Prófétái pedig szemérmetlenül rászedték őket hamis képeket láttatva, hazugságot jövendölve, mondván: ezeket mondja az Úristen, holott az Úr nem is szólott. A föld népét szitokkal gyalázták, és erőszakosan kirabolták. Sanyargatták a szűkölködőt és a szegényt, és a jövevényt rágalommal elnyomták ítélet nélkül

Ha te a tisztes tudományokkal foglalatoskodsz, és nem kételkedem abban, hogy te teljességgel ezt teszed, akkor egyet fogsz érteni velem abban, hogy e világ kedvelői hódolnak manapság mindannak, amiről szó esett. Tagadják hát, ha tudják, akik Isten helyett halandókat tisztelnek, nagyobb mértékben, semmint ez a ldi haszon érdekében üdvös, hogy nem köveket és fákat imádnak. Akik fiaikat inkább a pokolra, semmint a paradicsomra nevelik, mondhatják-e, hogy gyermekeiket nem a gonosz szellemeknek áldozták fel? Mondhatják-e, hogy a közölhetetlen nevet nem ruházzák kövekre és fákra, akik felmentik a hazugokat és a gonoszokat ajándékokért, és fejedelmeket, akiknek felfuvalkodott lelkét Isten hang nélkül fogja szétzúzni, gyalázatos zelkedésekkel veszik körül hamuhoz hasonló ajándékok fejében? Mondhatják-e, hogy ők tudósok és nem bálványimádók, akiknek a hasuk az istenük, és dicsekvésük az ö gyalázatukban van, és a földi dolgokban hisznek? Mondják magukról, hogy nem bolondok, akik nap mint nap csepűrágók orgiáin tobzódnak. Mondják, hogy nem esztelenül virrasztanak, akik pogány módra éjjel lakomáznak, és egészen hajnalig sorjázzák a legcsábítóbb fogásokat…

Testvérei – mondja az Írás – nem jártak ővele többé. Hollók voltak ugyanis, ezért vonultak vissza. Manapság hasonlóképpen sok testvére van Jézusnak, akik nem akarnak Jézussal járni, s megtagadják Jézust. Minden megkeresztelt: testvér. Valójában azonban igen sokan ellenségek közülük, akik a bárkába vissza nem térő holló képét viselik. Már mondottam, hogy a bárka az eklézsia. Az eklézsia: gyülekezet. A gyülekezetet pedig bízvást szent szövetségnek nevezhetjük, amelyet szorosan összetart Krisztus szeretete. Nem igaz tagja e gyülekezetnek az, aki az egység megosztására törekszik. Aki nem vesz részt eme szövetségben, az holló. E holló pedig jobban szereti a hullát, semmint a viruló olajágat…

Ezeknél a kérdéseknél ama ember miatt időztem el, akinek kötelessége életét kegyes cselekedetekkel leélnie, és a Teremtőt áldania a rá ruházott kimondhatatlan kincsekért, de ehelyett inkább a holló példáját követi, amely nem tér vissza a bárkába. Erről azért szóltam, mert e kötelezettség alól semmi nem mentes, kivéve az olyan emberfiát, aki úgy habzsolja a bűnt, mint a vizet. /…/

Senki sem önmagáért tiszteli a másikat, hanem csupán haszonlesésből. Isten ellen lázad mindenki, aki csak az emberben bízik. Mint az ostoba, úgy cselekszik a bölcs, mint a műveletlen, úgy a tanult, mint a szegény, úgy a gazdag, mint a szolga, úgy az úr. Akarod hallani, miért erősebb az egész világon a gonoszság? Átkozott mindaz – mondja az Írás –, aki emberbe veti bizodalmát, és a testet választja oltalmazójául. Melyik ember bízik immár Istenben, vagy kit nevez mást magasságosnak, mint a nagyurakat? Ó jaj, a lélek dolgai az emberek tetszésére vannak bízva, és semmi nem történik akaratlanul. Még magukat a vallási előírásokat is helytelenül fogják fel. Haszonért hajbókolnak emberek előtt mondja az Ige. A szent apostol szemében ez a leggonoszabb dolog, jóllehet a világ szerint ez a legkifizetődőbb. Jobb az Úrban bizakodni – mondja az Írás –, semmint az emberben. Jobb az Úrba vetnünk reménységünket, semmint a fejedelmekbe. Ha e törvényt megtartanák, kevés becsületük maradna e világ fejedelmeinek. Az Istennek kijáró tiszteletet a zsarnokok orozták el, és örökös jogon maguknak igénylik azt, amit Isten közösnek teremtett a szegények javára. Mindezt azért, hogy rettegjenek tőlük, s istenként tiszteljék őket. Ezért az ég ellen szájalnak, és ostobaságuk így szól a szívükben: nincs Isten… 

Ezek ugyanazt ugatják, ugyanazt mondják, mint a manicheusok, akik szemben állnak minden szent tanítással, amikor azt állítják, hogy lelkek kívánták meg a testet, vagyis az emberek lnyait. Ezért taszították ki őket az egyházból, /…/

A tiszták s tisztátalanok közti különbség főként a tökéletes és tiszta szabadságban rejlik, amit a paráznák nem képesek megérteni. Sötétség borult érteni nem akaró szívükremondja az Ige. Nincs nagyobb ostobaság, mint Isten elébe helyezni az ördögöt, a lelkiek elé a testieket, tenyéren hordozni a királyi süveget, s a lábak elé szórni Krisztus igéit. Ó, gyalázat, gyakran tapasztalunk ilyesmit. Az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek! – mondja az Írás. Isten félelme s a király szeretete közt nagy a különbség. Ám [napjainkban] a királyt félik, noha holtában csak féregnek és rothadásnak nevezhető, és ostobán a herceget tisztelik az isteni rendelkezés és törvény ellenére, melyet a Szentlélek hozott kincseiből. Ó, világ hazugsága, ó világ esztelensége: inkább tisztelni az embert, e mezeipoloska-bűzt, semmint őt, aki által a királyok uralkodnak, és felismerik az igazságot! Elemészti az Úr azok csontjait, akik az embernek tetszenek mondja az Írás. Valójában csak az nevezhető igazán királynak, aki maga is Isten szolgája. A király szíve Isten kezében van mondja az Írás. Mármint azé, aki Istent szolgálja, aki az erényekre vezérli magát, nem pedig a bűnökre, az örök életre, s nem a pokolra, Isten dicsőítésére s nem a világ kelységére. Akik pedig csak azért uralkodnak, hogy címük legyen, a népet felzabálják, az adókat behajtsák, és önmagukat felmagasztalják stb., és a világ kívánsága szerint a hiábavaló hírnévnek áldoznak, nem királyok, hanem felforgatókakikről így szól a királyok királya és az uralkodók ura: Uralkodtak, de nem általam, fejedelmek voltak, de nem vettem tudomást róluk. Ennek ellenére ő az, aki országoltatja a képmutató embert a nép bűnei miatt, jelenleg is megtűri a hatalomban az ilyeneket, amiképpen régen is megtűrt sok gyalázatos és az isteni felséggel szembeszegülő uralkodót. Jó néhányat közülük csak talpnyalásból neveznek Isten szolgájának: a tudatlan halandók csak azért hízelegnek nekik, mert megadományozták őket, holott nem értenek máshoz, mint a lovak vizeletéhez.3

Minthogy pedig – ne rejtsük véka alá ezek a dolgok folytatódnak, az egész csőcselékhad hamarosan feldühödik ellenünk.

Egyik kedvenc szerződ szerint az igazság gyűlöletet szül. Nincs már senki, aki üdvös módon az igazsággal akarna járni. Mert elszaporodott – az igazság szava szerint – a gonoszság, és sokakban megfagyott a szeretet. A szeretet nem keresi a maga hasznát. Ámde az igazság gyűlöli és bünteti a hazugságot, elítél minden evilági kevélységet, ert az egész világ ellene van. Mert az igazság nem hódol be sem a szemnek, sem a húsnak, sem a vérnek, sem a világ kívánságának, sem a földi vágyaknak, sem a sötétség fejedelmei akaratának. Mert az nem az igazság szolgálata, hanem a gonoszságé:”

*

1 Elmélkedés. Gellért, a Marosi Egyház püspöke a három fiú himnuszáról. Deliberatio Gerardi Moresanae Aecclesiae episcopi svpra Hymnun trium pverorum. (részletek)

2 Valószínűleg a bogumil eretnekségre történő célzás (a délszláv bogumilok Methódra is hivatkoztak, bár valótlanul).

3 A regnáló királyról beszél (egyesek szerint Aba Sámuelről, mások szerint Péterről; mi ez utóbbi nézettel értünk egyet).

Töltse le az ingyenes tanulmányt, s küldje az ismerőseinek is! Köszönjük figyelmét.

Tanulmány: Save Our Souls – Hungaria anno Domini…

Rezümé: Rezümé