VADE RETRO

Orban_Gaspar_felhaz (1)

Van még egy kérésünk: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és vele való egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. Nem emlékeztek, hogy minderről beszéltem nektek, még amikor nálatok voltam? Tudjátok azt is, mi késlelteti föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell még az útból eltűnnie, ami még késlelteti. Akkor majd megjelenik a gonosz, de Urunk, Jézus elsöpri szája leheletével, és megsemmisíti jövetelének tündöklésével. Megjelenését a sátán erejéből mindenféle feltűnő tett, jel és hamis csoda kíséri, meg mindenféle gonosz csábítás is, azok vesztére, akik elkárhoznak, mert nem voltak fogékonyak az igazság szeretetére, ami üdvösségükre szolgált volna. Azért szolgáltatja ki őket az Isten a kísértés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak. Így azok, akik nem hittek az igazságban, hanem a gonoszságban telt kedvük, mind ítéletet vonnak magukra. (2Tesz 2,1-12)

Orban_Gaspar_felhaz

Versek a gyerekszobából. I. Kicsi vagyok én

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból,
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
arany szobát adok minden
testvéremnek én.

Kicsi vagyok én,
vezér leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!

Szabó Lőrinc

Ne ergo timueritis eos
Ne féljetek hát tőlük!

HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI…

 

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele…
Azért ne hagyd magad!

Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Függetlenségedet
A nagyvilág kincséért
Árúba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Eladják magokat.
“Koldusbot és függetlenség!”
Ez légyen jelszavad.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd.
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.

Petőfi Sándor

PRO PATRIA ET LIBERTATE

a protestáns                         a katolikus                              az ateista

pro Patria et Libertate

 

Micsoda és kicsoda?

—————————————————————————————————————————————Szentatya a mai gnosztikusokról: 

“They may well be false prophets, who use religion for their own purposes, to promote their own psychological or intellectual theories.”
“è possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali.”
“Lehet, hogy egy hamis próféta, aki a vallást a saját céljaira használja, és a saját pszichológiai vagy mentális agyszüleményének szolgálatába állítja.” 

Gaudete et exsultate. Contemporary Gnostic. 41.  Vatican, 19 March 2018 / 9 April 2018

————————————————————————————————————————————-

Micsoda és kicsoda?*

Annak, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor nem keresztény, választ kell adnia arra a kérdésre is, hogy akkor micsoda. Mindösszesen négy válasz lehetséges:

1) ateista;

2) más vallású;

3) eretnek;

4) gnosztikus eretnek.

Ha a válasz az, hogy gnosztikus eretnek, akkor választ kell adni arra a kérdésre is, hogy Orbán Viktor a gnosztikus kaszt melyik szintjén foglal helyet. Mindösszesen három alapszint van:

1) legfelső (pneumatikus);

2) középső (pszüchikus);

3) legalsó (hülikus).

Ha a válasz az, hogy a legfelső szinten, akkor a válaszadó ezzel azt mondta, hogy Orbán Viktor saját maga számára és a hívői számára isten (gnosztikus megistenülés).

Mivel egy ember nyilvánvalóan nem isten, ezzel azt is mondta, hogy Orbán Viktor és a gnosztikus hívői gnosztikus vallási tébolyban, ún. okkult elmebajban szenvednek.

Nos, mi a válasz?Kicsoda_Orb_in_Viktor-page1-2

Nehéz a válasz?

Nézzen meg egy videót, hátha segít a döntésben! Most ne arra figyeljen, amit mi állítunk benne, hanem arra, amit Orbán Viktor mond:

Ugye, meg kell győzni a választópolgárokat, hogy menjenek el szavazni, s a fényt, a világosságot, az életet válasszák. Ugye, az országgyűlési választáson Jézusra szavazzanak, ne Barabásra. Ugye, az országgyűlési választásban van egy misztikum. Ugye, az országgyűlési választás biblikus is. Ugye, a választópolgárok kiabálnak Barabást, Jézust. Ugye, hogy ugye! Naugye.

Kapcsolódó írásaink:

https://www.docdroid.net/AD5Qmf7/az-egyetlen-relevans-kerdes.pdf

https://www.docdroid.net/8yfv7C3/ez-itt-a-kerdes.pdf

*A bejegyzést Pdf-formátumban is letöltheti: https://www.docdroid.net/crMSwra/micsoda-es-kicsoda.pdf

————————————————————————————————————————————

Magyar Katolikus NGO-k

http://www.soshungaria.mozello.eu  https://fideszgnosis.wordpress.com

Az egyetlen releváns kérdés

—————————————————————————————————————————————Szentatya a mai gnosztikusokról: 

“They may well be false prophets, who use religion for their own purposes, to promote their own psychological or intellectual theories.”
“è possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali.”
“Lehet, hogy egy hamis próféta, aki a vallást a saját céljaira használja, és a saját pszichológiai vagy mentális agyszüleményének szolgálatába állítja.” 

Gaudete et exsultate. Contemporary Gnostic. 41.  Vatican, 19 March 2018 / 9 April 2018

————————————————————————————————————————————–

Az egyetlen releváns kérdés*

Mindössze egyetlenegy releváns kérdés létezik:

Kereszténydemokrata-e az orbánizmus?

A kereszténydemokratának két alapkritériuma van:

a) keresztény vagy legalább keresztény értékrendű;

b) demokrata.

Most a második kritériumot nem vizsgáljuk, mert egyrészt bizonyítottnak tekintjük, hogy nem demokrata. Másrészt ennek ellenére sem tudjuk teljes körűen bizonyítani sem a választói, sem Európa előtt (mivelhogy a rezsim nagyon cseles). Következően a „demokrata” vagy „nem-demokrata” feszegetése sehova sem vezet (ahogy láthatóan eddig sem vezetett).

Az első kritériumról szinte majdnem mindenki megfeledkezett. Pedig ez az igazán lényeges. Ha ugyanis Orbán Viktor, az orbánizmus, az Orbán-rezsim nem keresztény, akkor egyrészt nincs helye az EPP-ben és az európai, valamint a tágabb kereszténydemokrata közösségben, másrészt elveszíti a még megmaradt keresztény szavazóit vagy esetleges támogatóit. Tudnivaló, hogy már eddig is nagyon sokat elveszített közülük, sőt a szavazói szinte kicserélődtek. De a trükkjeivel tartós szavazatokat nem tud szerezni; a kereszténydemokrácia tartós szavazói ugyanis elsősorban a keresztények, a keresztény értékrendű polgárok, s – nem elhanyagolható részben – vallástól függetlenül az értelmiség és a középosztály. A kormánypárti szavazókról tudjuk, hogy mára már a jelentős többségük a képzetlenebb, szegényebb, vidéki rétegekből kerül ki. Csupán a társadalom alsóbb, iskolázatlanabb rétegeire egyetlen párt sem építhet, hiszen ezen rétegek politikai irányultsága igen képlékeny. Ez tehát egy bizonytalan talaj a kormánypártok lába alatt.

Mi azt mondjuk: Orbán Viktor, az orbánizmus, az Orbán-rezsim nem keresztény, hanem eretnek (azaz keresztény mezben lévő) hermetikus gnosztikus, főként manicheus, illetve manicheista. Hogy az meg micsoda? A hermetikus gnoszticizmus nem egyszerű eretnekség, hanem okkult, babonás, mágiával terhelt vallásféle (álvallás), amely kvázi szalonképtelen, s a hívőjét nemigen invitálná politikai párbeszédre senki. Legalábbis Európában és az európai gyökerű kultúrvilágban semmiképp. Hogy mihez hasonlítható? Pl. a sátánizmus, a luciferizmus, a boszorkányság is határozottan, bevallottan, sőt hirdetetten hermetikus gnosztikus. Európa (reményeink szerint) a szabadság hazája, ahol bárkinek lehet ilyesféle hite. Viszont elképzelhetetlen, hogy egy szép napon meghívnák Európa leghíresebb főboszorkányát az EP-be, hogy politikai szövetséget kössenek vele.

A gnoszticizmus három csoportra osztja az embereket, a társadalomképe piramisszerű, kasztszerű:

1) A csúcson a választottak vannak, akik megvilágosultak, akik üdvözülnek, s akik szó szerint „földön járó istenek” ( pneumatikusok) – ezt nevezzük gnosztikus megistenülésnek. A számuk igen csekély, gyakran csak egyetlen ember az isten, de többmilliós populációkban lehet akár egy-két tucat is.

2) A lelki emberek, akik megvilágosodhatnak (pszüchikusok). A számuk szintén kevés, néhány száztól néhány ezerig, legfeljebb néhány tízezerig terjed, bár esetleg idesorolhatják a hívő keresztényeket is, akiket viszont gyakorta farizeusoknak neveznek.

3) A testi emberek, akiknek esélyük sincs a megvilágosodásra, akik megváltoztathatatlanok (hülikusok); a manicheusok szerint ők a massa damnata: a megválthatatlan tömeg. Magyarországra vetítve ez legalább 9,7 millió embert jelent, ha a hívő keresztényeket is idesorolják.

A csúcson lévő személy tehát megistenült, azaz istenné, istenemberré vált, s – ha keresztény mezben van – afféle Eon-Krisztussá lett. Ezt nem metaforaként, nem átvitt értelemben kell érteni, ez ugyanis a számukra objektív tény. Ahogy pl. egy magát Napóleon császárnak tartó beteg sem metaforikusan érti, hogy ő Napóleon, hanem tényszerűen, s nem képzeletnek tartja, hanem mint objektív valóságot éli meg. A gnosztikus tévképzetek másik neve: gnosztikus vallási téboly; orvosi neve: okkult elmebaj. Biztosra vehetjük, hogyha nyilvánosságra kerülne, hogy egy európai miniszterelnök és a kormányelit jelentős része gnosztikus vallási tébolyba esett, okkult elmebajban szenved, senki sem kívánna velük politikai szövetségre lépni.

A kereszténység szerint a gnosztikus megistenülés elkárhozás. E vélemény elméletileg nem volna releváns a politikai életben; kivéve, ha a megistenült politikus a keresztény szavazókra aspirál, s kereszténydemokratának mondja magát. Ez esetben ugyanis rögtön lényeges kérdéssé válik, hiszen nemcsak a keresztények, hanem a kereszténydemokraták sem fogadják maguk közé az ördög útján lévőt. Gyakorlatilag kizárhatjuk, hogy egy megistenült gnosztikust, egy Eon-Krisztust, egy földön járó istent meghívnának az EPP-be, s komoly politikai diskurzust folytatnának vele.

A hermetikus gnoszticizmus nem jobboldali, vagy akár szélsőjobboldali, vagy akár populista terület – ez a persona non grata terület. Nincs jelentősége, hogy az orbánizmus szélsőjobboldali vagy populista mezbe öltözik-e, mert jelentősége csak annak van, hogy hermetikus gnosztikus. Ehhez pedig Orbán Viktor nem talál magának politikai partnert. Ezzel nem lehet V4-eket összehozni, s nincs az a lengyel vagy bajor miniszterelnök, osztrák kancellár, populista olasz miniszter, aki parolát adna neki. A hívő keresztények pedig igen távol tartanák magukat tőle.

Ahhoz, hogy konszenzusra jussunk a körben, hogy az orbánizmus keresztény-e, illetve hogy hermetikus gnosztikus-e, szükséges, hogy mind idehaza, mind Európában minél többen legalább belelapozzanak a tanulmányunkba. A jó hír, hogy ingyenes és szabadon terjeszthető (letölthető: http://www.soshungaria.mozello.eu és https://fideszgnosis.wordpress.com). A rossz hír, hogy igen hosszú (600 oldal), s nem könnyű olvasmány. De ezt nézzék el nekünk, mert ilyesmit nem lehet csak úgy állítani, belekiabálni a vakvilágba: ezt bizony alaposan bizonyítani kell. S mivel e téma a tudomány területéhez tartozik, a tanulmány nyelvezete sem sikerült mindenhol közérthetőre. Pedig igyekeztünk…

Szolgáljon vigaszul a kitartó olvasóinknak: Ha igazunk van: nagy esélye van annak, hogy Orbán Viktor megbukott. A „megbukott” szót befejezett jövőként értve.

Tehát a kérdés végső soron: „Keresztény-e az orbánizmus?” Mert valóban ez itt a kérdés. Végeredményben sajnos nem kisebb súlyú, minthogy: lenni vagy nem lenni…

Ha van kedvük, szavazhatnak itt is:

NEMZETI KONZULTÁCIÓ I. – Az orbánizmus kereszténydemokrata?

https://fideszgnosis.wordpress.com/2018/08/06/nemzeti-konzultacio-1/

NEMZETI KONZULTÁCIÓ II. – Az orbánizmus keresztény?

https://fideszgnosis.wordpress.com/2018/08/06/nemzeti-konzultacio-2/

Szeretettel: Magyar Katolikus NGO-k

*A bejegyzés letölthető Pdf-formátumban: https://www.docdroid.net/AD5Qmf7/az-egyetlen-relevans-kerdes.pdf

Ez itt a kérdés

—————————————————————————————————————————————Szentatya a mai gnosztikusokról: 

“They may well be false prophets, who use religion for their own purposes, to promote their own psychological or intellectual theories.”
“è possibile che sia un falso profeta, che usa la religione a proprio vantaggio, al servizio delle proprie elucubrazioni psicologiche e mentali.”
“Lehet, hogy egy hamis próféta, aki a vallást a saját céljaira használja, és a saját pszichológiai vagy mentális agyszüleményének szolgálatába állítja.” 

Gaudete et exsultate. Contemporary Gnostic. 41.  Vatican, 19 March 2018 / 9 April 2018

—————————————————————————————————————————————

EZ ITT A KÉRDÉS*

Kereszténydemokrata-e az orbánizmus?

I.

Nem kereszténydemokrata,

mert nem keresztény

mert nem demokrata

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt? IGEN Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

TALÁN

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni? NEM Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

TALÁN

II.

Ha nem keresztény, akkor micsoda?

Ateista

Más vallású

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt? NEM Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

NEM

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni? NEM Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

NEM

III.

Ha nem keresztény, nem ateista, nem más vallású, akkor micsoda?

Eretnek

Hermetikus gnosztikus eretnek

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt? IGEN Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni? NEM Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

TALÁN

IV.

Ha hermetikus gnosztikus eretnek, akkor Orbán Viktor…

megistenült, és Eon-Krisztussá vált

okkult elmebajban szenved

Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt? IGEN Bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt?

IGEN

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

Ön szerint?

Ha bizonyítható, akkor meg fog bukni?

Ön szerint?

?

Ha bizonyítható egész Magyarország és egész Európa előtt, hogy

  • az orbánizmus hermetikus gnosztikus eretnek,

  • Orbán Viktor megistenült gnosztikus,

  • és Eon-Krisztussá vált,

  • vagyis okkult elmebajban, gnosztikus tébolyban szenved,

Ön szerint az Orbán Viktor által vezetett FIDESZ és a vazalluspártja, a KDNP tagja maradhat a nemzetközi kereszténydemokrata közösségnek, valamint a jobboldali, kereszténydemokrata alapú Európai Néppártnak?

Ez itt a kérdés…

Olvasson bele a kérdéskört tárgyaló ingyenes tanulmányunkba, s küldje el az ismerőseinek is! Elérhető:

http://www.soshungaria.mozello.eu

https://fideszgnosis.wordpress.com

Szeretettel: Magyar Katolikus NGO-k